ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ

Настоящата ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ е неразделна част от ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на сайта https://sk-soft.net/ (УЕБ САЙТА), администриран от “ЕС КЕЙ СОФТУЕР” ЕООД (Дружеството).

При предоставяне на услугата по ползване на настоящия Сайт ние действаме като администратор на лични данни и извършваме действия по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (Общ регламент относно защитата на данните или GDPR) и приложимото национално и европейско законодателство.

Тук се посочва начинът, по който ние събираме и обработваме лични данни на субекти на данни. Описани са и начините, по които можете да се свържете с нас, ако имате нужда от това.

Каква информация се събира чрез сайта?

За да използвате услугите на сайта нашата информационна система се нуждае от определена информация за Вас, чрез която можете да бъдете идентифицирани пряко или непряко.

Информация, която предоставяте доброволно:

В случаите, когато за определена услуга се налага, включително за регистрация на клиентски профил, ние можем да изискаме да ни предоставите следните данни:

1) две имена

2) валиден имейл адрес

3) телефон за контакт

4) допълнителни данни (потребителско съдържание и/или запитване)

5) данни за юридическо лице, което представлявате

Възможно е посочените категории лични данни да бъдат изискани и при евентуално запитване към нас във връзка с упражняване на Вашите права като субекти на лични данни, описани по-долу.

Информация, която Сайтът събира от Потребителя и Клиента

За изпълнението на определени функционалности на нашия сайт и услугите, до които имате достъп чрез него, нашата информационна система събира информация от Вашето електронно устройство по време на извършване на стандартни дейности за нормалното функциониране на WEB операции. По този начин могат да бъдат събрани и следните допълнителни категории лични данни, а именно:

1) IP адрес

2) използван браузър

3) предпочитани настройки на език

4) вид използвано устройство за зареждане на сайта

5) информация за операционната система на Вашето устройство.

Ние събираме данни за източника, от който сте достъпили сайта. Във всеки случай, ние не събираме Вашата публично достъпна информация, включително и ако препратката към нашия сайт е от социална мрежа.

Когато посещавате сайта, наши профили в социални мрежи и/или използвате наличните в сайта функционалности и услуги, определени Ваши лични данни могат да се събират и обработват чрез инсталиране на малки текстови файлове – т.нар.Бисквитки (Cookies) на Вашето устройство.

Данните ви могат да се използват от нас за анализ на трафик, рекламни цели, системни отчети по дейността на Сайта и за възстановяване на информация за потребление, за подобряване на функционалността на сайта и неговото анализиране, включително, но не само, при:

1) действия по създаване на клиентски профил

2) заявяване на безплатен тестови период за ползване на предлаганите продукти – софтуерни компоненти (плъгини) за електронни магазини и платформи за електронна търговия за WooCommerce

3) сключване на лицензионно споразумение за ползване на продуктите

4) избиране на абонамент план и извършване на дължимите плащания

5) директен маркетинг

6) оценка на ефективността на рекламата

7) анализ на предпочитания и поведение

8) управление на запитвания, коментари и обратна връзка

9) извършване на действия по текуща поддръжка и отстраняване на проблеми при ползване на продуктите

10) текуща комуникация при сключване, изпълнение и прекратяване на лицензионното споразумение за ползване на продуктите

Бисквитки могат да бъдат създавани, достъпвани, четени и манипулирани и от трети лица (наши рекламни партньори, социални мрежи, партньори за анализ). За да се запознаете по-подробно с условията, при които тези трети страни използват бисквитки, както и относно данните, които събират, за каква продължителност правят това, с какви цели ги събират и как можете да предотвратите или потвърдите това, можете да посетите техните съответни

Google Analytics

Нашият уеб сайт използва инструмент, наречен “Google Analytics”. Инструментът събира информация като честота, с която потребителите посещават сайта ни, кои страници посещават, както и какви други сайтове са използвали преди да го посетят. Използваме информацията, която получаваме от Google Analytics, само с цел да подобрим нашия уеб сайт.

Доставчикът е Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, САЩ. Инструментът събира само IP адреса Ви към датата, на която сте посетили този уеб сайт. Ние не комбинираме информацията, събрана чрез използването на Google Analytics, с други лични данни. Google Analytics поставя постоянна бисквитка на уеб браузъра Ви, за да Ви идентифицира като уникален потребител при следващото Ви посещение на този уебсайт, но тази бисквитка не може да се използва от никой друг освен от Google. Възможността на Google да използва и споделя информация, събрана от Google Analytics за посещенията Ви в този уеб сайт, е ограничена от Условията за ползване на Google Analytics и Правилата за поверителност на Google. Информация как можете да откажете събирането и използването на Вашите данни от Google Analytics можете да откриете ТУК. Можете да откажете събирането на данни и чрез настройките на използвания от Вас браузър или чрез управление на настройките за бисквитки на нашия уеб сайт.

 

Facebook Pixel

Нашият уеб сайт използва и инструмента “Facebook Pixel”, който създава директна връзка със сървърите на Facebook. Facebook асоциира тази информация с личния Ви профил в социалната мрежа (ако имате такъв профил и сте влезли в него). Ако посещавате и други страници, които използват този инструмент, информацията също се свързва с личния Ви профил. Ние нямаме възможност да проследим кои други страници посещавате. Информация как можете да управлявате събирането и използването на Вашите данни от Facebook можете да откриете ТУК.

 

Повече информация за използваните от нас Бисквитки (Cookies) и общите условия за ползване на уеб сайта можете да откриете в нашите Общи условия за ползване на уеб сайт  и Политика за ползване на бисквитки .

Лични данни на деца. Как се отнасяме към тях?

Услугите на Сайта не са насочени към лица под 18 годишна възраст. Дружеството не цели и не желае да събира лични данни на деца във връзка с услугите, предоставяни през Сайта.

Ако все пак Дружеството получи информация за непълнолетно лице във връзка с услугите на Сайта, ние няма да я обработваме и ще я изтрием, освен ако нормативен акт не задължава да обработим тези данни по друг, конкретно установен начин.

Основни принципи при обработване и защита на данните

При извършване на своята дейност ние прилагаме следните основни принципи:

1) данните се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;

2) данните се събират само за изрични, конкретно указани и легитимни цели;

3) обработваните данни са сведени до необходимия минимум;

4) данните се поддържат в актуален вид и за не по-дълъг срок от необходимото;

5) обработването се извършва по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност, защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване, загуба, унищожаване или повреждане;

6) осигурява се достъп на трети лица до данните единствено за цели, които са от съществено значение за извършване на исканата услуга;

7) оказва се максимално съдействие при упражняване на права от страна на субектите на обработваните лични данни.

От кого и как се събира информацията?

Във връзка с посочените по-долу цели, Сайтът събира информация от своите посетители, потребители и/или клиенти, включително лица, които действат от тяхно име и за тяхна сметка. Личната информация, която се обработва през сайта, може да се събира по следните начини, заедно и поотделно:

  1. Предоставена лично и доброволно от субекта на данни;
  2. Чрез използване на “бисквитки” и други подобни решения за оптимизиране на представянето на сайта, анализ и изпращане на търговски съобщения.

Защо се обработват данни, на какво правно основание и с какъв срок на обработване?

Използваме описаната по-горе информация за различни цели, въз основа на съответните правни основания, а именно:

Категория Цел Правно основание по ОРЗД  (GDPR) Начин на събиране Срок на съхранение

1. IP адрес

2. Използван браузър

3. Езикови настройки

4.Ползвано устройство

5.Операционна система

6.Потребителска информация

за предоставяне на пълна функционалност на Сайта чл. 6, ал. 1 б) – за изпълнението на договор (предоставяне на услуга – ползване на уебсайт) при ползване на уебсайта на дружеството

до 24 месеца*

 

*след край на сесия в сайта

 

1. Две имена

2. Имейл адрес

3. Телефонен номер

4. Наименование, ЕИК/БУЛСТАТ и МОЛ на компания, която лицето представлява

за изпълнение на договорни ангажименти чл. 6, ал. 1 б) – обработването е необходимо за изпълнението на договор при регистриране на клиентски профил и сключване на лицензионно споразумение до 60 месеца, с изключение на данните, обработвани и съхранявани за счетоводни и данъчни цели, по отношение на които се прилагат установените законови срокове

1. Две имена

2. Имейл адрес

3. Телефонен номер

 

за осъществяване на контакт чл. 6, ал.1 a) – предоставено съгласие за обработване при използване на контактни форми в уебсайта на дружеството до оттегляне на съгласието или отпадане на необходимостта от обработване

1. Две имена

2. Имейл адрес

3. Телефонен номер

4. Друга информация, предоставена доброволно от потребителя

 

за осъществяване на контакт при запитвания, оплаквания, жалби, текуща поддръжка чл. 6, ал. 1 в) – за спазването на законово задължение съгласно потребителското законодателство при комуникация и/или кореспонденция с представител на дружеството, при запитвания по имейл, телефон и/или чат приложение в уеб сайта до 24 месеца, с изключение на данните, обработвани и съхранявани за счетоводни и данъчни цели, по отношение на които се прилагат установените законови срокове

1. Две имена или потребителско име

2.Снимки (опционално)

3.Друго съдържание

за публикуване на отзиви за удовлетвореността от предоставените услуги чл. 6, ал. 1 a) – предоставено съгласие за обработване при изпращане или публикуване на отзиви до оттегляне на съгласието или отпадане на необходимостта от обработване

1. Две имена (опционално)

2. Имейл адрес

3. Друго съдържание

4. Други данни, събирани чрез маркетинг бисквитки

за търговски съобщения, директен маркетинг на продукти и услуги чл. 6, ал. 1 a) – предоставено съгласие за обработване при даване на съгласие от субекта да бъде адресат на търговски съобщения и други форми на директен маркетинг до оттегляне на съгласието или отпадане на необходимостта от обработване
1. Лични данни и данни за потребителско поведение, събирани чрез бисквитки за анализ на трафик, рекламни цели, системни отчети по дейността на уеб сайта и за възстановяване на информация за потребление, за подобряване на функционалността на сайта и неговото анализиране, предотвратяване на измами, оценка ефективността на рекламата

чл. 6, ал. 1 a) – предоставено съгласие за обработване;

чл. 6, ал. 1 б) – за изпълнението на договор (предоставяне на услуга – ползване на уебсайт)

при посещение на Сайта до оттегляне на съгласието или отпадане на необходимостта от обработване; според индивидуалните характеристики и срокове на съхранение на използваните бисквитки

1. Име и фамилия

2. Телефон и/или имейл

 

Официални,законови и/или системни предупреждения, юридически цели.

 

чл. 6, ал. 1 в) – за спазването на законово задължение, приложимо спрямо администратора на лични данни при упражняване на гарантирани права на субектите на данни до 60 месеца

В своята дейност ние спазваме принципа за ограничение на целите при събиране и обработване на лични данни. Когато реализирането на поставените цели не налага обработване на определени Ваши лични данни, ние няма да го извършим. В определени случаи обаче събирането на Вашите лични данни е абсолютно необходимо за предоставяне на поисканата от вас услуга или за изпълнение на наши законови задължения. Всеки отказ за предоставяне на такива данни може да направи невъзможно предоставянето на поисканата услуга.

Мерки за гарантиране на законосъобразно и добросъвестно обработване. Какви мерки сме предприели за опазване на Вашите данни?

В съответствие с европейското законодателство ние поддържаме подходящи, необходими и пропорционални технически и организационни мерки за защитата на данните на потребителите, включително и за предотвратяване на неупълномощен достъп до тях и/или до тяхното неправилно използване. Дружеството използва бизнес системи, процедури и информационни технологии, с които адекватно защитава Вашите лични данни и осигурява тяхната безопасност.

Защитата на личните Ви данни и информационната сигурност са сред основните ни приоритети. Всеки работен процес се осъществява при гарантиране на сигурност, надеждност, поверителност и наличност на информацията. Служителите ни са запознати с действащото законодателство и вътрешните политики, свързани със защитата и обработването на лични данни, като спазват високи стандарти на етика и поверителност.

 

Как гарантираме сигурността?

Когато съхраняваме информацията при нас, тя се запазва физически на сървъри с ограничен технически и физически достъп, само от квалифициран и обучен персонал, при спазване на най-добрите практики за защита на данните.

С кого споделяме Вашата информация?

При наличие на съответните правни основания в определени ситуации ние можем да споделим Вашата лична информация с трети лица в следните случаи:

Субект на споделяне Описание Основание съгласно ОРЗД
Контрагенти – доставчици на хостинг услуги, доставчици на платежни услуги, доставчици на софтуерни инструменти за оптимизиране обслужването на клиенти (автоматични имейл отговори, чат приложения и други), счетоводители, адвокати, консултанти по информационна сигурност и други

1. При необходимост от изпълнение на законови или договорни задължения

2. Съдействие при управление на работни процеси

3. Преследване на легитимни интереси

Чл. 6, ал 1, т. “б”, “в” и “е”
Публични органи – данъчна администрация, надзорни и контролни органи и други При изпълнение на законови задължения Чл. 6, ал 1, т. “в”
Google Analytics, Google Tag Manager, AdSense, Facebook, Instagram, Stripe Оптимизиране и управление на търговски и маркетинг процеси, управление на плащания Чл. 6, ал 1, т. “а” и “е”
Органи на съдебна власт, арбитражни съдилища, адвокати, нотариуси, държавни и частни съдебни изпълнители, медиатори Преследване на легитимни интереси, включително при упражняване или защита на правни претенции, събиране на вземания, подаване/отговор на жалби, сигнали, искове и други към компетентните държавни и съдебни органи Чл. 6, ал 1, т. “в” и “е”
Специален орган на власт – административен, съдебен и/или орган на изпълнителната власт

1.При необходимост и задължение за разкриване на търговска тайна;

2. Във връзка с разрешаване на правни спорове пред компетентен съд и/или арбитраж;

3. Споделяне на информация с правоохранителни органи и финансови институции, когато това се налага от закон или е крайно необходимо за предотвратяване, установяване или преследване на криминална дейност или измами.

Чл. 6, ал 1, т. “в”
Счетоводство и контрол За изпълнение на задължения по счетоводен закон или утвърдени международни счетоводни стандарти. Чл. 6, ал 1, т. “в”

Права на Потребителите във връзка с личните данни

По-долу представяме правата на всеки субект на данни, гарантирани от Европейското законодателство за защита на личните данни:

Вид право Описание
Право на информация При предоставяне на своите лични данни или преди те да бъдат събрани от администратора за обработване Потребителят има право да бъде информиран относно следните основни обстоятелства: 1. Кой е администраторът; 2. Какви са целите на обработването; 3. Какво е правното основание и/или законови интереси; 4. Кой може да получи данните; 5. Какъв е срокът за тяхното съхранение; 6. Какви са правата на потребителите; 7. Извършва ли се автоматично вземане на решение, включително профилиране.
Право на достъп Потребителят има право на достъп до своите лични данни, които администраторът обработва. Това включа данните от “Право на информация”, както и източникът на лични данни, и категориите данни, които се обработват. Когато личните данни не се събират директно от Потребителя, последният следва да получи и информация относно начина на събиране, вида обработване, приложимото правно основание.
Право на коригиране Потребителят има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточни лични данни, свързани с потребителя – субект на лични данни.
Право на изтриване Потребителят има право да поиска от администратора изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне.
Право “да бъдеш забравен” Когато администраторът е направил личните данни обществено достояние и е задължен да ги изтрие, то той следва да предприеме разумни стъпки, за да уведоми останалите администратори, обработващи личните данни, че субектът на данните е поискал изтриване от тези администратори на всички връзки, копия или реплики на тези лични данни.
Право на ограничаване на обработването на лични данни

Потребителят има право да поиска от администратора ограничаване на обработване при наличие на поне една от следните хипотези: 1. Точността на данните е оспорена от потребителя; 2. Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае тяхното изтриване; 3. Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за упражняването или защитата на свои правни претенции; 4. Потребителят е възразил срещу обработването на данните и се очаква приключване на проверката от администратора.

В срока на ограничение на обработването, данните могат да продължат да бъдат съхранявани от администратора.

Право на пренос на данни

Потребителят има право да получи от администратора личните данни, които го засягат и които Потребителят е предоставил на администратора, ако: 1. Обработването се извършва по автоматизиран начин; и 2. Обработването се основава на съгласие или в изпълнение на договорно задължение.

Това право включва и задължението на администратора да прехвърли на друг администратор указаните от Потребителя лични данни.

Право на възражение срещу обработка на лични данни

Потребителят има право да възрази срещу обработката на неговата лична информация, която е предоставена на администратора въз връзка с изпълнение на задача от обществен интерес, необходима е за целите на легитимните интереси на администратора, извършва се профилиране или директен маркетинг.

При упражняване на това право личните данни на потребителя могат да бъдат изтрити от устройствата на администратора.

Право да не бъде обект на обработка, включително при профилиране Потребителят има правото да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране.
Право да бъде подадена жалба Потребителят има право да подаде жалба до надзорния орган по защита на личните данни, ако счита, че обработването на лични данни, които се отнасят до него, нарушава разпоредбите Общия регламент относно защитата на данните или съответния приложим нормативен акт. Субектът на данни може да упражни това право в държавата на своето обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемо нарушение.

 

Ако искате да научите повече за предоставените ви права, за начина на тяхното упражняване и процедурите за това, можете да посетите информационният уебсайт на Европейския надзорен орган за защита на личните данни или на надзорния орган за Р България – Комисия за защита на личните данни.

Как можете да упражните правата си?

Като субекти на лични данни можете винаги и по всяко време да упражните своите права. За да можем да бъдем максимално полезни в този процес, е необходимо да ни изпратите запитване по стандартна поща или на следния електронен адрес: [email protected] .

За улеснение, можете да използвате нашата стандартна форма на запитване, достъпна на https://sk-soft.net/gdpr-claim/

За избягване на злоупотреби си запазваме правото да поискаме допълнителни данни за установяване идентичност на подалия искането и субекта на данните, за който се отнася. На подадени искания относно лични данни ще отговорим в двумесечен срок, а при необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването, както и за причините за забавянето.

Можем да откажем да обработваме искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други субекти на лични данни. Ще ви предоставим безплатно копие от личните данни, които са в процес на обработване, като си запазваме правото да наложим такса в пропорционален размер при повторяемост или прекомерност на исканията.

 

Кой е отговорен за обработването на личните данни?

Във връзка с обработването на лични данни през Сайта, Дружеството действа в качеството си на администратор на лични данни и администратор на Сайта.

Данни за контакт с администратора на данни
Наименование “ЕС КЕЙ СОФТУЕР” ЕООД
Седалище гр. Варна
Адрес на управление гр. Варна, 9000, ул. “Радецки” № 13, ет. 2, ап. 1
ЕИК 206246651
Управител Симеон Колев
Имейл адрес [email protected]
Телефон за връзка +359 893 232 863
Данни за контакт с надзорния орган във връзка със защитата на личните данни
Наименование Комисия за защита на личните данни
адрес България, София, 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” №2
имейл [email protected]

Ако имате въпроси или коментари относно настоящата политика за лични данни, можете да изпратете запитване до нас чрез писмо по поща или по имейл на следния електронен адрес: [email protected].

Настоящата ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ е приета и утвърдена от “ЕС КЕЙ СОФТУЕР” ЕООД. Политиката е съобразена с действащото към момента на утвърждаване законодателство, както и с общоевропейската и национална правна рамка в сферата на защитата на личните данни. При промени в законодателството или в нашите цели и практики по обработване и защита на лични данни, настоящата политика ще бъде адаптирана по съответния начин. Информация за извършените промени ще бъде достъпна на нашия уеб сайт.

 

Дата на публикуване: 01.05.2021 г.

© 2024 Ес Кей Софтуер ЕООД. Всички права запазени.

Разширения